Zpráva o konferenci Bezpečnost České republiky

Roč.10,č.4(2002)

Abstrakt
Dne 23. října 2002 uspořádala Katedra ústavního práva a politologie PrF MU spolu s Mezinárodním politickým ústavem MU a Nadací Konráda Adenaura konferenci na téma Bezpečnost České republiky. Program konference byl rozdělen do dvou tématic­kých bloků. Zatímco první, dopolední, sledoval především vztah bezpečnosti státu a ústavního práva, odpoledne se přednášející zaměřili více na téma terorismu. Ačkoliv podtitul zněl: "Právní aspekty v kontextu situace po ll. září 2001", většina předná­šejících upozornila na to, že otázka bezpečnosti zdaleka nepřišla na pořad dne až po teroristických útocích na New York a Washington.

Stránky:
370–371
Biografie autora

Pavel Salák

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

254

Views

118

PDF views