Pauličková, A.: Daňové zaťaženie podnikateĺských subjektov v Slovenskej republike

Roč.10,č.4(2002)

Abstrakt
Recenze publikace - Pauličková, A.: Daňové zaťaženie podnikateĺských subjektov v Slovenskej republike
Eurounion, s. r. o., Bratislava 2002, strán 216

Stránky:
369
Metriky

438

Views

127

PDF views