Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty

Roč.10,č.4(2002)

Abstrakt
Recenze publikace - Beňa, J,: Slovensko a Benešove dekréty.
Belimex, Bratislava, 2000, 109 str. + dokumenty, ISBN 80-89083-22-6.

Stránky:
365–366
Metriky

288

Views

124

PDF views