Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Recenze publikace - Beňa, J,: Slovensko a Benešove dekréty.
Belimex, Bratislava, 2000, 109 str. + dokumenty, ISBN 80-89083-22-6.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 365-366. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8220

Plný Text: