Čím je ovládáno správní uvážení? aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách

Soňa Skulová

Abstrakt

Předkládanými úvahami bych chtěla volně navázat na články publikované v roce 1999 k problemati­ce správního uvážení v Časopise pro právní vědu a praxi. Bylo v nich pojednáno o obsahu a povaze pojmu správní uvážení a některých jeho souvislos­tech, a také byla přiblížena soudní judikatura vztahující se k rozhodnutím vydaným na základě tzv. volné úvahy správního orgánu.

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. Čím je ovládáno správní uvážení? aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 330-342. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8216

Plný Text: