Stát jako subjekt vlastnického a jiných majetkových práv v nové právní úpravě (vybrané otázky II)

Petr Havlan

Abstrakt

V čísle 2/2001 Časopisu pro právní vědu a praxi na straně 128, tj. v samém závěru článku "Stát jako subjekt vlastnického a jiných majetkových práv v nové právní úpravě (vybrané otázky I)", padla zmínka o budoucí samostatné stati, věnované "verti­kální" problematice výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv státu. Doba, resp. vývoj právní úpravy na tomto úseku si však vyžaduje, aby věc byla pojata přece jen poněkud šířeji. To zname­ná, že bude dále pojednáno také o dalších (nových) otázkách, které předmětný vývoj přinesl. Zároveň se pokusím příliš "neošídit" ani onu (cum licentia "vertikální") problematiku výkonu majetkových práv státu.

Bibliografická citace

HAVLAN, Petr. Stát jako subjekt vlastnického a jiných majetkových práv v nové právní úpravě (vybrané otázky II). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 324-329. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8215

Plný Text: