Vývoj univerzální jurisdikce pro stíhání pachatelů válečných zločinů v mezinárodním právu

Jiří Fuchs

Abstrakt

Tento článek si klade za cíl zodpovědět otázku, zda současné mezinárodní právo obsahuje obyčejovou normu, která by zakládala univerzální jurisdikci pro stíhání pachatelů válečných zločinů, a zda je tato univerzální jurisdikce permisivní či obligatorní? Permisivní univerzální jurisdikce by jednotlivé státy pouze opravňovala k vykonání trestního postihu vůči pachateli válečného zločinu nezávisle na místu spáchání a státní příslušnosti pachatele či oběti, zatímco obligatorní univerzální jurisdikce by státům ukládala závazek pachatele stíhat. Válečnými zločiny v tomto článku máme na mysli pouze válečné zločiny stricto sensu, tedy závažná porušení mezinárodního práva humanitárního, nikoliv válečné zločiny lato sensu, jak se někdy souhrnně označují válečné zločiny stricto sensu spolu se zločiny proti lidskosti a zločiny proti míru.

Bibliografická citace

FUCHS, Jiří. Vývoj univerzální jurisdikce pro stíhání pachatelů válečných zločinů v mezinárodním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 307-314. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8213

Plný Text: