XII. evropský regionální kongres pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Jana Komendová

Abstrakt

Příspěvek podává zprávu z XII. evropského regionálního kongresu pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, který se uskutečnil ve dnech 20. až 22. září 2017 v Praze.

Bibliografická citace

KOMENDOVÁ, Jana. XII. evropský regionální kongres pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 4, s. 759-761. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8194

Klíčová slova

Evropský kongres; pracovní právo; právo sociálního zabezpečení

Plný Text: