V. Pavlíček: O české státnosti. Úvahy a polemiky

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - V. Pavlíček: O české státnosti. Úvahy a polemiky
1. díl. Český stát a Němci, 413 s.; 2. díl. O právech, svobodách a detnokracii, 285 s. Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. Praha 2002.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. V. Pavlíček: O české státnosti. Úvahy a polemiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 84-85. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8070

Plný Text: