Sborník Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Recenze publikace - Sborník Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy
uspořádal Jan Kysela, Eurolex Bohernia, vydáno pro Senát Parlarnentu ČR, Praha 2003, 423 stran, ISBN 80-86432-45-9

Stránky:
82–84
Metriky

477

Views

237

PDF views