Sborník Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy

Kateřina Šimáčková

Abstrakt

Recenze publikace - Sborník Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy
uspořádal Jan Kysela, Eurolex Bohernia, vydáno pro Senát Parlarnentu ČR, Praha 2003, 423 stran, ISBN 80-86432-45-9

Bibliografická citace

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Sborník Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 82-84. [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8069

Plný Text: