Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a praxi

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Ve dnech 19.-20. června 2002 se v příjemném pro­středí osady Milovy na Českomoravské vysočině v ho­telu Devět skal uskutečnilo společné zasedání kateder, zajišťujících výuku teorie práva a některých dalších souvisejících předmětů v rámci studijních programů magisterského, bakalářského a doktorského studia na všech čtyřech právnických fakultách univerzit v České republice, které ve spolupráci připravily a organizač­ně zajistily pražská a brněnská katedra právní teorie.

Stránky:
76–78
Metriky

444

Views

394

PDF views