Nad institutem korunního svědka

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Katedra trestního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni uspořádala dne 6. úno­ra 2003 u příležitosti desátého výročí založení Práv­nické fakulty Západočeské univerzity v Plzni odbor­ný pracovní seminář na téma Institut korunního svědka.

Stránky:
73–76
Biografie autora

Jana Zezulová

Nejvyšší státní zastupitelství, Brno

státní zástupkyně
Metriky

250

Views

213

PDF views