Helsinská smlouva - internacionalizace severské spolupráce

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Jestliže se v průběhu první dekády existence Sever­ské rady objevovaly pochybnosti o její mezinárodně­ právní povaze (neexistence mezinárodní smlouvy, ja­kožto obvyklého instrumentu k založení mezinárodní organizace), pak rok 1962 tyto nejasnosti do jisté míry rozptýlil. Bylo by ovšem mylné domnívat se, že přijetím Helsinské smlouvy chtěly skandinávské země vyjít vstříc znalcům mezinárodního práva a s defini­tivní platností vyjasnit právní základ existence Severské rady.

Stránky:
67–72
Biografie autora

Jaroslav Knot

Právnická fakulta, Stockholmská Univerzita

student; stipendista Svenska Institutet
Metriky

467

Views

232

PDF views