Prezidentské volby v roce 2003 a počítání času v ústavním právu

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Počítání času představuje v právu relativně složi­tou záležitost i tam, kde je právně výslovně upraveno. Což teprve tam, kde vždy upraveno není jako v ústav­ních předpisech. Ne náhodou se také říká, že po pal­mární knize je kalendář nejdůležitější pomůckou ad­vokáta, pro ostatní právníky (ty bez palmární knihy) možná tedy tou nejdůležitější. Mít kalendář ale ještě nestačí. Je třeba vědět, po kterém sáhnout (je jich ce­lá řada) a jak se s ním zachází. Proto ncpřekvapuje, že většina právních kodexů obsahuje výslovná pravi­dla, jak čas, doby, časová rozpětí, období, data, lhůty počítat. To však neplatí pro ústavní právo.

Stránky:
59–62
Metriky

460

Views

174

PDF views