Právna úprava odpočúvania a použitia ďalších sledovacích technológií mocenskými zložkami v Slovenskej republike

Ján Drgonec

Abstrakt

Použitie informačno-technických prostriedkov je nevyhnutnou súčasťou práce mocenských zložiek (tajných služieb a polície) každého štátu. V Slovenskej rcpublike ide predovšetkým o Policajný zbor, Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo, ale aj o Železničnú políciu, Zbor vazenskej a justičnej stráže a orgány colnej správy. Z hľadiska rez­ortnej príslušnosti ministerstvu vnútra, ministerstvu spravodlivosti, ministerstvu obrany, ministerstvu fi­nancií a ministerstvu dopravy, pošt a telekomuni­kácií podliehajú zložky so zákonom priznaným právom použiť informačno-technické prostriedky. Použitie informačno-technických prostriedkov však nie je rov­nocenné.

Bibliografická citace

DRGONEC, Ján. Právna úprava odpočúvania a použitia ďalších sledovacích technológií mocenskými zložkami v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 51-58. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8062

Plný Text: