Čím je ovládáno správní uvážení, aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách - 2. část

Soňa Skulová

Abstrakt

Předkládám druhou část úvahy o hlediscích, která ovládají správní uvažování orgánů veřejné správy. V prvé části úvahy, zařazené v minulém čísle tohoto časopisu, jsme připomenuli, že veřejná správa ve správ­ním uvážení dostává značnou volnost pro prosazování stanovených účelů (cílů), a tato volnost není prosto­rem pro libovůli. Poté jsme se zaměřili na skutečnost, že meze a hlediska pro správní úvahu nikdy nejsou stanovena zcela vyčerpávajícím způsobem v konkrét­ním právním předpise, zakládajícím správní uvážení, a na řešení problému, jakými faktory, resp. hledisky, je potom správní uvážení ovládáno. Jak jsme nastínili, problém je nutno řešit s využitím výkladu systematic­kého, nebo také teleologického, resp. axiologického.

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. Čím je ovládáno správní uvážení, aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách - 2. část. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 29-37. [cit. 2020-10-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8059

Plný Text: