Kreace ústavních soudů ze srovnávací perspektivy

Jan Kysela, Zdeněk Kühn

Abstrakt

Svět přelomu 20. a 21. století je judicializován; soudci rozhodují i o otázkách dříve jim vzdálených. Hovoří se o globální expanzi soudcovské moci. Ev­ropský soudní dvůr (ESD) v Lucemburku vytvořil Ev­ropská společenství tak jak je známe dnes: považuje se za nesporné, že nebýt expanzivních rozhodnutí tohoto soudu v prvních třech dekádách, EU by dnes vypadala zcela jinak a byla by jen jednou z mnoha organizací tohoto typu. Domácí ústavní (popř. nejvyšší) soudy hrají v Německu, USA, Španělsku, Itálii, ve střední Evropě a v řadě dalších zemí světa zásadní roli a jejich rozhodnutí se nevyhnutelně promítají také v politice. Soudcovská moc tedy bezesporu hraje v celosvětovém srovnání roli, která nemá historicky obdoby.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan a Zdeněk KÜHN. Kreace ústavních soudů ze srovnávací perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 1-16. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8056

Plný Text: