Kreace ústavních soudů ze srovnávací perspektivy

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Svět přelomu 20. a 21. století je judicializován; soudci rozhodují i o otázkách dříve jim vzdálených. Hovoří se o globální expanzi soudcovské moci. Ev­ropský soudní dvůr (ESD) v Lucemburku vytvořil Ev­ropská společenství tak jak je známe dnes: považuje se za nesporné, že nebýt expanzivních rozhodnutí tohoto soudu v prvních třech dekádách, EU by dnes vypadala zcela jinak a byla by jen jednou z mnoha organizací tohoto typu. Domácí ústavní (popř. nejvyšší) soudy hrají v Německu, USA, Španělsku, Itálii, ve střední Evropě a v řadě dalších zemí světa zásadní roli a jejich rozhodnutí se nevyhnutelně promítají také v politice. Soudcovská moc tedy bezesporu hraje v celosvětovém srovnání roli, která nemá historicky obdoby.

Stránky:
1–16
Biografie autora

Zdeněk Kühn

Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; University of Michigan, Ann Arbor, USA

odborný asistent; postgraduální student
Metriky

428

Views

236

PDF views