Uplatnění správního uvážení a problematika výkladu neurčitých právních pojmů v případě bezprostředních zásahů realizovaných Policií České republiky

Pavel Všetička

Abstrakt

Správní uvážení, neboli „diskreční pravomoc“, podobně jako výklad tzv. „neurčitých právních pojmů“, představuje významné oprávnění orgánů veřejné správy. Přestože jsou obě tato oprávnění již tradičně spojována především s rozhodovací činností orgánů veřejné správy probíhající v rámci správního řízení při vydávání individuálních správních aktů, je nepochybné, že v souvislosti s plněním svých úkolů těchto oprávnění pravidelně využívají též příslušníci bezpečnostních sborů. Neboť v případě realizace bezprostředních zásahů musí zasahující orgán na místě zákroku nejprve vyhodnotit veškeré okolnosti, a poté rozhodnout o použití jednoho z několika možných prostředků, které mu zákon pro řešení dané situace dává k dispozici. V předkládaném článku se zabývám otázkou, jakým způsobem a do jaké míry se v rámci bezprostředních zásahů uplatní institut správního uvážení, jakož i výklad neurčitých právních pojmů.

Bibliografická citace

VŠETIČKA, Pavel. Uplatnění správního uvážení a problematika výkladu neurčitých právních pojmů v případě bezprostředních zásahů realizovaných Policií České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 493–508. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7932

Klíčová slova

Činnost orgánů veřejné správy; bezpečnostní sbory; bezprostřední zásahy; neurčité právní pojmy; policie; správní uvážení; rozhodovací činnost.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

FILIP, J. a J. SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.

HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001.

HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

JEMELKA, L., K. PONDĚLÍČKOVÁ a D. BOHADLO. Správní řád. Komentář. 5 vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

KINDL, M. et al. Základy správního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

MATES, P. Správní uvážení. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

MATES, P., J. ŠKODA a F. VAVERA. Veřejné sbory. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.

PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Brno: MU, 2007.

SKULOVÁ, S. Správní uvážení. Základní charakteristika a souvislosti pojmu. 1 vyd. Brno: MU, 2004.

SKULOVÁ, S. et al. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

STAŠA, J. Úvod do českého správního práva. 4. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2003.

ŠKODA, J., F. VAVERA a R. ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-8


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Povaha a členění faktických úkonů realizovaných ze strany orgánů veřejné správy
Pavel Všetička
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 27,  číslo: 1,  první strana: 115,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-7