Zdeněk Kühn: Aplikace práva ve složitých případech. K roli právních principů v judikatuře

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Zdeněk Kühn: Aplikace práva ve složitých případech. K roli právních principů v judikatuře
Karolinum, Praha, 2002, 419 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Zdeněk Kühn: Aplikace práva ve složitých případech. K roli právních principů v judikatuře. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 271-272. [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7929

Plný Text: