Mezinárodní konference k právním principům

Miloš Večeřa

Abstrakt

Ve dnech 2.- 4. dubna 2003 se ve slovenských Piešťanoch konala mezinárodní vědecká konference na téma "Právo a princípy" pořádaná Ústavem státu a prá­va Slovenské akademie věd v Bratislavě. Konference se zaměřila na právní principy v kontextech právně teoretických a právně filozofických úvah a z pohle­du systému a geneze práva, pozitivně právních od­větví, mezinárodního práva, právních kultur apod.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Mezinárodní konference k právním principům. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 265-267. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7925

Plný Text: