Veřejný zájem a transparentnost v mezinárodní obchodní arbitráži

Klára Drličková

Abstrakt

Cílem tohoto článku je analýza otázky transparentnosti v mezinárodní obchodní arbitráži. Článek směřuje zejména k zodpovězení otázky, zda existuje veřejný zájem na systematickém zveřejňování rozhodčích nálezů. V úvodu je stručně shrnut současný stav neveřejnosti a důvěrnosti v mezinárodní obchodní arbitráži. Neveřejnost je v mezinárodní obchodní arbitráži mezinárodně uznávaná. V případě důvěrnosti, resp. mlčenlivosti v současné době jednotná koncepce neexistuje. Problematická je zejména existence povinnosti stran zachovat mlčenlivost. Její existence, rozsah a výjimky z ní se mohou lišit stát od státu. K prolomení mlčenlivosti může dojít i z důvodu veřejného zájmu. V mezinárodní obchodní arbitráži jsme svědky trendu směrem k vyšší míře transparentnosti. Nelze ovšem uvažovat o široce koncipované transparentnosti ve smyslu prolomení neveřejnosti, široké účasti třetích osob či přístupu veřejnosti ke všem dokumentům. Existuje však veřejný zájem na zveřejňování rozhodčích nálezů. U způsobu zveřejnění je nutné vzít v potaz zájem stran na zachování důvěrnosti rozhodčího nálezu.

Bibliografická citace

DRLIČKOVÁ, Klára. Veřejný zájem a transparentnost v mezinárodní obchodní arbitráži. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 403–420. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7918

Klíčová slova

Mezinárodní obchodní arbitráž; neveřejnost; důvěrnost; mlčenlivost; veřejný zájem; transparentnost; rozhodčí nález.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

BLACKABY, Nigel, Constantine PARTASIDES, Alan REDFERN a Martin HUNTER. Redfern and Hunter on International Arbitration. 6th ed. New York: Oxford University Press, 2015.

BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. Volume II. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014.

BURN, George a Alison PEARSALL. Exceptions to Confidentiality in International Arbitration. Special Supplement of the ICC International Court of Arbitration Bulletin 2009: Confidentiality in Arbitration: Commentaries on Rules, Statutes, Case Law and Practice. 2009.

BUYS, Cindy G. The Tension between Confidentiality and Transparency in International Arbitration. The American Review of International Arbitration. 2003, roč. 14, s. 121.

CARMODY, M. Overturning the Presumption of Confidentialiaty: Should the UNCITRAL Rules on Transparency be Applied to International Commercial Arbitration? International Trade and Business Law Review. 2016, roč. XIX, s. 103–104 .

CREMADÉS, Bernardo. M. a Rodrigo CORTÉS. The Principle of Confidentiality in Arbitration: A Necessary Crisis. Journal of Arbitration Studies [online]. 2013, roč. 23, č. 3, s. 31 [cit. 2017-08-16]. Dostupné z: https://home.heinonline.org/

CROOKENDEN, Simon. Who Should Decide Arbitration Confidentiality Issue. Arbitration International. 2009, roč. 25, č. 4, s. 603.

DE LY, Filip, Mark FRIEDMAN a Luca RADICATI DI BROZOLO. International Law Association International Arbitration Committee’s Report and Recommendations on Confidentiality in International Commercial Arbitration. Arbitration International [online]. 2012, roč. 28, č. 3, s. 358 [cit. 2017-08-05]. Dostupné z: https://academic.oup.com/arbitration/article/28/3/355/196598/International-Law-Association-International

DIMITROV, Delyan a Laurence SHORE. The Public Interest in Private Dispute Resolution. In: ZEILER, Gerold, Irene WELSER a kol. (eds.). Austrian Yearbook on International Commercial Arbitration [online]. 2009, s. 173 [cit. 13. 8. 2017]. Dostupné z: http://www.kluwerarbitration.com/

DRLIČKOVÁ, Klára. Confidentiality of the Materials Used in the Course of Arbitral Proceedings. In: BĚLOHLÁVEK, Alexander a Naděžda ROZEHNALOVÁ (eds.). Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Volume VII. The Hague: Lex Lata, 2017, s. 45–66.

DRLIČKOVÁ, Klára. Legal Basis of Parties‘ Duty to Maintain Confidentiality in International Commercial Arbitration. In: DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ (eds.). COFOLA INTERNATIONAL 2016 [online]. Brno: Masarykova univerzita, s. 21–37.

FORTIER, Yves L. The Occasionally Unwarranted Assumption of Confidentiality. Arbitration International. 1999, roč. 15, č. 2.

HWANG, Michael a Katie CHUNG. Defining Indefinable: Practical Problems of Confidentiality in Arbitration. Journal of International Arbitration. 2009, roč. 26, č. 5, s. 641–642.

LAZAREFF, Serge. Confidentiality and Arbitration: Theoretical and Philosophical Reflections. Special Supplement of the ICC International Court of Arbitration Bulletin 2009: Confidentiality in Arbitration: Commentaries on Rules, Statutes, Case Law and Practice.

LEW, Julian D. M., Loukas A. MISTELIS a Stefan M. KRÖLL. Comparative International Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2003.

MALATESTA, Alberto a Rinaldo SALI (eds.). The Rise of Transparency in International Arbitration. New York: JurisNet, 2013.

MISTELIS, Loukas A. Confidentiality and Third Party Participation. UPS v. Canada and Methanex Corporation v. United States. Arbitration International [online]. 2005, roč. 21, č. 2,.

MOURRE, Alexis. Arbitral Jurisprudence in International Commercial Arbitration: The Case for Systematic Publication of Arbitral Awards in 10 Questions [online]. Kluwer Arbitration Blog, May-28-2009, otázka 6 [cit. 2017-08-16]. Dostupné z: http://kluwerarbitrationblog.com/2009/05/28/arbitral-jurisprudence-in-international-commercial-arbitration-the-case-for-a-systematic-publication-of-arbitral-awards-in-10-questions/

NOUSSIA, Kyriaki. Confidentiality in International Commercial Arbitration. Berlin – Heidelberg: Springer – Verlag, 2010.

ROGERS, Catherine A. Transparency in International Commercial Arbitration. Kansas Law Review [online]. 2006, roč. 54, s. 1305 [cit. 2017-08-16]. Dostupné z: https://home.heinonline.org/

SMEUREANU, Ileana M. Confidentiality in International Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2011.

THOMSON, Claude R. a Annie M. K. FINN. Confidentiality in Arbitration: A Valid Assumption? A Proposed Solution! Dispute Resolution Journal. 2007, May/July, s. 78.

TWEEDDALE, Andrew. Confidentiality in Arbitration and the Public Interest Exception. Arbitration International [online]. 2005, roč. 21, č. 1, s. 62 [cit. 2017-08-16]. Dostupné z: https://academic.oup.com/arbitration/article/21/1/59/201202/Confidentiality-in-Arbitration-and-the-Public

YOUNG, Michael a Simon CHAPMAN. Confidentiality in International Arbitration. ASA Bulletin. 2009, roč. 27, č. 1, s. 28.

ZIADÉ, Nassib G. Addressing Allegations and Findings of Corruption. In: BAIZEAU, Domitille a Richard H. KREINDLER (eds.). Addressing Issues of Corruption in Commercial and Investment Arbitration. Dossiers of the ICC Institute of World Business Law. 2015, roč. 13, s. 125.

ZLATANSKA, Elina. To Publish, or Not To Publish Arbitral Awards: That is the Question… Arbitration [online]. 2015, roč. 81, č. 1 [cit. 2017-08-16]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2558743

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-3