Ženská kriminalita - hodnotové orientace a postoje k právu delikventních žen

Martina Urbanová, Miloš Večeřa

Abstrakt

V období 90. let 19. století až 60. let 20. století se zabývalo ženskou kriminalitou jen velmi málo kriminologů, sociologů a odborníků dalších vědních obo­rů a navzdory empiricky evidentnim nesrovnalostem dominovali i v pohledu na ženskou kriminalitu v té době takoví klasikové kriminologie a sociologie, jako byli C. Lombroso, W. I. Thomas či O. Pollack. Větší pozornost upoutala kriminalita žen až v průběhu se­dmdesátých let 20. století, kdy docházelo k zásadním společenským přeměnám a ženy začaly páchat rovněž trestnou činnost typickou dosud pro muže. Objevuje se více fyzického násilí ze strany žen, dokonce i jejich organizovaná trestná činnost.

Bibliografická citace

URBANOVÁ, Martina a Miloš VEČEŘA. Ženská kriminalita - hodnotové orientace a postoje k právu delikventních žen. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 232-240. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7917

Plný Text: