Čím je ovládáno správní uvážení, aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách - 3. část

Soňa Skulová

Abstrakt

Ve dvou z předchozích čísel tohoto periodika byly rozvíjeny úvahy o hlediscích, kterými je (nebo by mělo být) v podmínkách právního státu, konkrétněji pak v našich současných podmínkách, ovládáno rozhodo­vání orgánů veřejné správy založené na tzv. správním uváženi.

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. Čím je ovládáno správní uvážení, aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách - 3. část. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 220-232. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7916

Plný Text: