Komise pravdy v procesu národního usmíření

Jiří Fuchs

Abstrakt

V průběhu posledních 20 let řada zemí, které prošly obdobím rozsáhlého a systematického porušování lidských práv, zvolila jako jeden z nástrojů národního usmíření tzv. "komise pravdy" (truth commissions). První komise, která skutečně vzbudila mezinárodní zá­jem, působila v Argentině v letech 1983-84 a zkouma­la případy nelegálního zmizení osob. Nicméně název komise pravdy se vžil až v polovině 90. let 20. století poté, co svou zprávu zveřejnila Komise pravdy pro Salvador.

Bibliografická citace

FUCHS, Jiří. Komise pravdy v procesu národního usmíření. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 212-219. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7915

Plný Text: