K definici mezinárodní organizace k návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací

Dalibor Jílek

Abstrakt

Pojmová architektura mezinárodního práva není dostatečně rozvinutá, proto je zapotřebí se zabývat i těmito otázkami zdánlivě nepraktickými a místy přes­ příliš akademickými.

Bibliografická citace

JÍLEK, Dalibor. K definici mezinárodní organizace k návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 191-203. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7913

Plný Text: