Milan Damohorský a kolektiv: České právo životního prostředí

Ivana Průchová

Abstrakt

Recenze publikace - Milan Damohorský a kolektiv: České právo životního prostředí
1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2003, 545 stran, ISBN 80-7179-747-2

Bibliografická citace

PRŮCHOVÁ, Ivana. Milan Damohorský a kolektiv: České právo životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 353-355. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7910

Plný Text: