Zpráva z konference "Dělba soudní moci v České republice"

Jana Tkačíková

Abstrakt

Katedra ústavního práva a politologie PrF MU spolu s Mezinárodním politologickým ústavem MU a Konradem Adenaurem Stiftung uspořádala dne 26. listopadu již 14. ročník podzimních ústavních dnů tentokrát na téma "Dělba soudní moci v České republice".

Bibliografická citace

TKAČÍKOVÁ, Jana. Zpráva z konference "Dělba soudní moci v České republice". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 351-352. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7909

Plný Text: