Hodnoty práva vo svetle súčasného sveta

Jarmila Chovancová

Abstrakt

Ak sa pozrieme na život a svet okolo nás, často si povzdychneme: "kde sú a kam sa podeli hodnoty ako poctívosť, čestnosť, priaterstvo, morálka, atd'."

Bibliografická citace

CHOVANCOVÁ, Jarmila. Hodnoty práva vo svetle súčasného sveta. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 341-343. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7907

Plný Text: