Vazba u mladistvých (nejen) ve světle nové právní úpravy

Jakub Chromý

Abstrakt

Komentář k trestnímu řádu uvádí, že účelem vaz­by je zajistit osobu pachatele pro trestní řízení, aby bylo možné dosáhnout náležitého zjištění trestných činů a potrestání jejich pachatelů spravedlivě podle zákona. Je všeobecně známo, že institut vazby u mla­distvého je chápán jako podpůrný prostředek zajištění jeho osoby a má se uplatnit jen tehdy pokud nepřipadají v úvahu jiné prostředky nahrazení. Důvodem takového pojetí je známá skutečnost, že vazba sama o sobě nemá primárně výchovný účinek a její ukládá­ní by tedy mělo být omezeno na minimum. Výzkumy i zkušenosti z praxe dokonce považují samotný po­byt mladistvého ve vězeňském ústavu za kriminogen­ní faktor.

Bibliografická citace

CHROMÝ, Jakub. Vazba u mladistvých (nejen) ve světle nové právní úpravy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 338-341. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7906

Plný Text: