Nacismus v judikatuře Nejvyššího soudu

Petr Černý

Abstrakt

Před Nejvyšším soudem byla v roce 2002 projed­návána dvě dovolání v nichž hrál velkou roli obecně známý pojem nacismus. Vydaná rozhodnutí jsou už na první pohled protichůdná. V prvním případě soud došel k závěru, že nacismus v původní podobě již ne­existuje a ve druhém rozhodnutí nebyla existence na­cismu ani zkoumána a soud ho automaticky považoval za existující. To mělo samozřejmě zásadní vliv na vý­sledné rozhodnutí. Na následujících řádcích budou oba případy podrobněji rozebrány.

Bibliografická citace

ČERNÝ, Petr. Nacismus v judikatuře Nejvyššího soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 335-337. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7905

Plný Text: