Súdna rada Slovenskej republiky

Ján Drgonec

Abstrakt

Ústava Slovenskej republiky v článku 141a zriaďu­je Súdnu radu Slovenskej republiky. Súdna rada SR má 18 členov. Jej predsedom a obligatórnym členom z titulu výkonu funkcie je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Okrem toho má 8 ďalších členov, ktorých volia a odvolávajú sudcovia, troch členov, kto­rých volí a odvoláva Národná rada SR, troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident SR a troch členov, ktorých volí a odvoláva vláda SR.

Bibliografická citace

DRGONEC, Ján. Súdna rada Slovenskej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 318-327. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7903

Plný Text: