Poznámky k problematice oprav nesrovnalostí v usneseních sněmoven

Roč.11,č.4(2003)

Abstrakt
Podnětem k napsání tohoto příspěvku je tentokrát pouhé usnesení Poslanecké sněmovny. Jedná se však o usnesení, které sněmovna přijala pod vnějším tlakem a kterým se snaží řešit závažný problém parlamentní praxe. Proto nebude od věci se touto otázkou blíže zabývat.

Stránky:
281–288
Metriky

450

Views

202

PDF views