Poznámky k problematice oprav nesrovnalostí v usneseních sněmoven

Jan Filip

Abstrakt

Podnětem k napsání tohoto příspěvku je tentokrát pouhé usnesení Poslanecké sněmovny. Jedná se však o usnesení, které sněmovna přijala pod vnějším tlakem a kterým se snaží řešit závažný problém parlamentní praxe. Proto nebude od věci se touto otázkou blíže zabývat.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Poznámky k problematice oprav nesrovnalostí v usneseních sněmoven. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 281-288. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7882

Plný Text: