Přes 100 let urovnávání mezinárodních sporů - úvahy o mezinárodní arbitráži z institucionálního pohledu

Tjaco T. van den Hout

Abstrakt

Ozbrojené konflikty, násilné činy a represálie, shromažďování ozbrojených sil podél sporných hranic - v Africe, na Středním východě, v Jižní Asii a kdekoli - nás opakovaně upozorňují, že žijeme ve výbušném a nestálém světě. Nalézání způsobů mírového řešení sporů vyžaduje činorodý přístup a trvalé úsilí těch, kteří jsou takovým sporem dotčeni.

Bibliografická citace

VAN DEN HOUT, Tjaco T.. Přes 100 let urovnávání mezinárodních sporů - úvahy o mezinárodní arbitráži z institucionálního pohledu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 273-280. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7881

Plný Text: