Grúň, L. - Pauličková, A.: Finančnoprávne inštitúty

Jozef Turčáni

Abstrakt

Recenye publikace - Grúň, L. - Pauličková, A.: Finančnoprávne inštitúty
Bratislava, Eurounion 2003, strán 252

Bibliografická citace

TURČÁNI, Jozef. Grúň, L. - Pauličková, A.: Finančnoprávne inštitúty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 82. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7801

Plný Text: