Štefanovič, M.: Pozemkové právo

Alena Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Štefanovič, M.: Pozemkové právo
Bratislava, EUROUNION 2004, strán 304

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Štefanovič, M.: Pozemkové právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 79-80. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7799

Plný Text: