Vít Hloušek a Lubomír Kopeček (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Vít Hloušek a Lubomír Kopeček (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie
Brno, 2003, 379 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Vít Hloušek a Lubomír Kopeček (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 76-79. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7798

Plný Text: