Konference "Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení"

Tomáš Tyl

Abstrakt

Ve dnech 4.-5. března 2004 proběhla na Právnic­ké fakultě MU v Brně mezinárodní konference pod názvem "Právně-filozofický odkaz I. Kanta a součas­né právní myšlení". Konference proběhla pod záštitou Katedry teorie práva PrF MU.

Bibliografická citace

TYL, Tomáš. Konference "Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 75-76. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7797

Plný Text: