Ochrana lidských práv v praxi

Tomáš Tyl

Abstrakt

Dne 25. ll. 2003 se na Právnické fakultě MU v Brně konala přednáška JUDr. Kláry Veselé-Samkové v rámci grantového projektu PhDr. Tatiany Macha­lové, CSc. pod názvem "Ochrana lidských práv pro­ti rasismu". Ročník 2003 měl podtitul "Ochrana lid­ských práv v praxi".

Bibliografická citace

TYL, Tomáš. Ochrana lidských práv v praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 74. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7796

Plný Text: