Ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru v Rakousku

Hana Votýpková

Abstrakt

Skončení pracovního poměru představuje důleži­tý institut, jehož právní úpravu nalezneme prakticky v zákonodárstvi všech států Evropské unie.

Bibliografická citace

VOTÝPKOVÁ, Hana. Ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru v Rakousku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 63-66. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7793

Plný Text: