Ad pontes

Marie Šedová

Abstrakt

Mosty slouží nejen k překonávání toků a prohlubní, jež nám staví do cesty příroda, ale též jako metafora pro různá pojítka mezi lidmi, rodinami, národy, státy, kulturami, náboženstvími, dějinnými epochami. Mos­ty překlenují propasti, mosty spojují, mosty se však ta­ké vyhazují do povětří, mohl-li by po nich přejít nepří­tel. Mosty se staly symbolem společné evropské měny, kterou snad za pár let budou přetékat i naše peněžen­ky. První krok přes most do rodiny evropských národů jsme učinili loňským referendem, 1. května letošního roku se octneme už na druhém břehu, i když do navá­zání oněch metaforických pout, abychom se v Evropě cítili jako rovnocenní členové domácnosti, ještě něja­kou vzdálenost budeme muset ujít.

Bibliografická citace

ŠEDOVÁ, Marie. Ad pontes. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 61-62. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7792

Plný Text: