Za prof. JUDr. Vladimírem Čermákem (3. září 1929 - 21. červenec 2004)

Pavel Holländer

Abstrakt

Politická likvidace brněnské právnické fakulty zne­možnila Vladimíru Čermákovi absolvovat práva ve městě, v němž maturoval a začal svá vysokoškolská studia. Po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1952 působil po dobu větší částí své profesionální kariéry coby soudce civilního soudu v Brně.

Bibliografická citace

HOLLÄNDER, Pavel. Za prof. JUDr. Vladimírem Čermákem (3. září 1929 - 21. červenec 2004). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 284-285. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7764

Plný Text: