Třetí díl vzpomínek Františka Weyra - Paměti 3. Za okupace a po ní (1939-1951)

Miloš Večeřa

Abstrakt

Recenze publikace - Třetí díl vzpomínek Františka Weyra - Paměti 3. Za okupace a po ní (1939-1951)
Brno, Atlantis 2004, 232 s.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Třetí díl vzpomínek Františka Weyra - Paměti 3. Za okupace a po ní (1939-1951). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 282-284. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7763

Plný Text: