Jana Reschová: Evropský konstitucionalismus: zdroje, formy a tendence

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Jana Reschová: Evropský konstitucionalismus: zdroje, formy a tendence
Vysoká škola ekonomická, Praha, 2003, 165 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Jana Reschová: Evropský konstitucionalismus: zdroje, formy a tendence. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 279-281. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7762

Plný Text: