Mezinárodní vědecká konference "Education for Management"

Karel Schelle

Abstrakt

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně společně se Sdružením EVIDA uspořádaly ve dnech 26.-27. srpna 2004 v prostorách brněnské právnické fakulty již čtvrtou mezinárodní vědeckou konferenci EDMAN 04 "Education for Management". Na konferenci se setkali odborníci jak z oblasti práva, tak ekonomie a managementu, aby představili a porovnali zkušenosti ze získávání a využití moderních manažér­ských znalostí, jak při studiu na vysokých školách, tak v každodenní manažérské praxi.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Mezinárodní vědecká konference "Education for Management". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 272-274. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7760

Plný Text: