Konference: "Sféry ženy (žena verejná, žena súkromná)"

Zdeňka Králíčková, Patrik Matyášek

Abstrakt

Ve dnech 18. - 19. května 2004 se na půdě Fakul­ty politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici ve Slovenské republi­ce konala mezinárodní vědecká konference "Sféry že­ny (žena verejná, žena súkromná)".

Bibliografická citace

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Patrik MATYÁŠEK. Konference: "Sféry ženy (žena verejná, žena súkromná)". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 271. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7759

Plný Text: