Evropská ústavní smlouva a suverenita v trestních věcech

Michal Tomášek

Abstrakt

Návrh Evropské ústavní smlouvy zakládá právní subjektivitu Unie jako celku včetně oblasti dosavadní­ho II. a III. pilíře. Zároveň explicitně zakotvuje před­nost evropského práva před právem národním. Oblast spolupráce ve věcech trestních v rámci prostoru svo­body, bezpečnosti a práva patří podle úpravy čl. 13 odst. 2 Evropské ústavní smlouvy k tzv. sdíleným pra­vomocím. Trestní právo a právo trestat se odvozuje ze suverenity nad určitým územím. Moc trestat se vzta­huje na trestní stíhání a na souzení pro trestné činy, spáchané na území suveréna, tedy uvnitř jeho hranic. Takovým suverénem je tradičně stát.

Bibliografická citace

TOMÁŠEK, Michal. Evropská ústavní smlouva a suverenita v trestních věcech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 254-257. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7756

Plný Text: