Je Euroústava žádoucí?

Eliška Wagnerová

Abstrakt

Proces přijímání Euroústavy provázely na české scéně některé problémy. Ani dnes nikdo neví, bude­-li "Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu", jak zní nestravitelný oficiální název Euroústavy, ratifikována parlamenty jednotlivých státú, resp. bude-li vnitros­tátně akceptována v referendu. Tím méně víme, jak se Euroústava bude "chovat", jako living law, tj. jak bude interpretována, resp. konkretizována Evropským soudním dvorem a jak bude přijímána na národních úrovních nejvyššími soudními instancemi a především ústavními soudy.

Bibliografická citace

WAGNEROVÁ, Eliška. Je Euroústava žádoucí? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 246-249. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7754

Plný Text: