Dočká se jednou ČR i krajského referenda?

Milan Podhrázký

Abstrakt

Dne 1. 2. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Přijetí nové právní úpravy bylo logickou reakcí na v některých ohledech již překonaný zákon č. 298/1992 Sb. Po­měrně nedlouho po diskusích nad ústavním zákonem o referendu o přistoupení ČR k EU a nad samotným průběhem tohoto referenda se tedy problematika pří­mé demokracie u nás opět dostává do středu zájmu nejen právní vědy. Zatímco jednotlivým návrhům na zakotvení celostátního obecného referenda v rámci českého právního řádu byla alespoň do určité míry věnována patřičná pozornost, problematika referen­da na úrovni územní (tedy regionální či krajské) zůstává téměř výhradně takříkajíc stranou, přičemž argumentovat pořád v souvislosti s otázkami krajské samosprávy neustáleností či relativním mládím právní úpravy je podle mého názoru po téměř čtyřech letech jejího skutečného fungování jen chabou výmluvou. Do­mnívám se proto, že již nastal čas se alespoň stručně věnovat některým aspektům možného zakotvení krajského referenda v ČR, a to nejen z pohledu ústavního či správního práva.

Bibliografická citace

PODHRÁZKÝ, Milan. Dočká se jednou ČR i krajského referenda? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 240-246. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7753

Plný Text: