Teorie veřejného pořádku a kritéria jeho použití

Zdeněk Kapitán

Abstrakt

Veřejný pořádek je fenoménem, který bývá často proklínán jako nechtěná, složitá a nepřehledná katego­rie, jejíž znalost jakoby ani nepatřila k výbavě právní­kova odborného uvažování. Druhou situací je jeho na­dužívání, k němuž dochází tím, že je veřejný pořádek vnímán jako prostředek, jak se zbavit nepohodlného cizího práva v situaci, kdy jsme postaveni před nutnost se ve vztahu s mezinárodním prvkem obsahem cizího práva zabývat. Oba uvedené extrémy rozhodně nejsou žádoucí, protože první z nich je přinejmešním krátko­zrakým alibismem, druhý je možná ještě nebezpečnější bláhovostí, která svědčí často o neprofesionalitě.

Bibliografická citace

KAPITÁN, Zdeněk. Teorie veřejného pořádku a kritéria jeho použití. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 214-226. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7749

Plný Text: