K otázce možností automatizované formalizace materiálních pramenů práva

Adam Ptašnik

Abstrakt

Při výzkumech možností podpory zpracování právních textů při tvorbě práva se, pokud je mi známo, dosud nikdo nezabýval automatizovaným zpracováním (formalizací) materiálních pramenů práva. Ačkoli se využití počítačů pro tuto oblast bude zdát i odborní­kům spíše z kategorie sci-fi, při bližším zkoumání ob­jevíme, že i zde existují problémy, s nimiž by si stroje mohly poradit alespoň v tom smyslu, že by člověku rozšířily spektrum potřebných informací pro tvorbu práva a zároveň by usnadnily práci s těmito informa­cemi. Nebudeme se zde pokoušet vyšetřit veškeré mož­nosti použití strojů v této oblasti, ani předvést úpl­né řešení některého využití, protože to by vyžadovalo dlouhodobý a hluboký výzkum. Pouze se omezíme na konstatování některých možností, pokusíme se nalézt komplikace, které by mohly být spojeny s případným využitím té které možnosti a nastíníme některá mož­ná řešení.

Bibliografická citace

PTAŠNIK, Adam. K otázce možností automatizované formalizace materiálních pramenů práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 346-352. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7736

Plný Text: