Petr Mrkývka a kol.: Finanční právo a finanční správa

Petr Průcha

Abstrakt

Recenze publikace - Petr Mrkývka a kol.: Finanční právo a finanční správa
MU Brno, PrF 2004, 1. díl- s. 404, 2. díl- s. 381 ISBN 80-210-3578-1 (1. díl), ISBN 80-210-3579-X (2. díl)

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. Petr Mrkývka a kol.: Finanční právo a finanční správa. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 113-115. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7724

Plný Text: